19.02.2021 - Umelé kvety

Hortenzia hl. velvet Hortenzia hl. velvet Novinka

Hortenzia hl. velvet

Kód: 150700

Veľkosť: 15 cm

Hortenzia hl. velvet Hortenzia hl. velvet Novinka

Hortenzia hl. velvet

Kód: 150701

Veľkosť: 15 cm

Girlanda lístková 95cm Novinka

Girlanda lístková 95cm

Kód: 152011

Veľkosť: 95 cm

List palma ks Novinka

List palma ks

Kód: 156115

Veľkosť: 60 cm

Kála hl.

Kód: 125111

Veľkosť: 10 cm

Ľalia hl.

Kód: 172039

Veľkosť: 13 cm

Ruža hl.

Kód: 801004

Veľkosť: 13 cm

Kytica ruža + hortenzia

Kód: 170186

Veľkosť: 62 cm

Frézia ks

Kód: 150677

Veľkosť: 60 cm

Ruža hl.

Kód: 70901

Veľkosť: 13 cm

List ks

Kód: 800222

Veľkosť: 78 cm

Gladiola ks

Kód: 800018

Veľkosť: 78 cm

Slnečnica ks

Kód: 176003

Veľkosť: 92 cm

List papraď

Kód: 151030

Veľkosť: 44 cm

Vetva ruskus ks

Kód: 150388

Veľkosť: 60 cm

Ťahačka zeleň

Kód: 150036

Veľkosť: 76 cm

Vistéria ks

Kód: 173001

Veľkosť: 125 cm

Peónia hl.

Kód: 150406

Veľkosť: 14 cm

Kytica peónia

Kód: 150533

Veľkosť: 38 cm

Kytica margarétka

Kód: 150387

Veľkosť: 41 cm

Narcis ks

Kód: 150410

Veľkosť: 50 cm

Hortenzia ks

Kód: 150287

Veľkosť: 42 cm

Narcis hl.

Kód: 150409

Veľkosť: 13 cm