Sklenené kahance, plastové črepníky - Sklenené kahance

Kahanec 140g paraf. plast

Kód: 63046

Veľkosť: 11 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1482

Veľkosť: 39 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1480

Veľkosť: 32 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1473

Veľkosť: 22 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1475

Veľkosť: 26,5 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1484

Veľkosť: 37 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1476

Veľkosť: 26 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1478

Veľkosť: 33 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1481

Veľkosť: 24 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1485

Veľkosť: 24 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1477

Veľkosť: 26,5 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1474

Veľkosť: 18 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1300

Veľkosť: 10 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1465

Veľkosť: 39 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1453

Veľkosť: 39 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1467

Veľkosť: 34x18 cm

Kahanec sklenený

Kód: 1446

Veľkosť: 25x10 cm

Sklenený kahanec

Kód: 1342

Veľkosť: 11x23 cm